ماه نامه صبح امید با عرض سلام و ادب خدمت شما دوست عزیز پس از گفت و گو با تعدادی از دوستان برآن شدیم تا راه ارتباط دیگری با شما دوستان عزیز برقرار سازیم. مجموعه پیش رو حاصل تلاش دوستان در زمینه های مختلف است که تهیه شده. منتظر نظرات شما هستیم. http://mahnamehsobheomid.mihanblog.com 2017-07-23T19:19:11+01:00 text/html 2012-05-10T12:56:48+01:00 mahnamehsobheomid.mihanblog.com گروه فرهنگی صبح امید داستانک (لبخند نجات دهنده) http://mahnamehsobheomid.mihanblog.com/post/16 <font size="3">بسیاری از مردم کتاب ”شاهزاده کوچولو” اثر اگزوپری را می شناسند. اما شاید همه ندانند که او خلبان هواپیمای جنگی بود و با نازی ها جنگید و در نهایت در یک سانحه هوایی کشته شد. قبل از شروع جنگ جهانی دوم اگزوپری در اسپانیا با دیکتاتوری فرانکو می جنگید. او تجربه های حیرت آو خود را در مجموعه ا ی به نام "لبخند" گرد آوری کرده است. در یکی از خاطراتش می نویسد که او را اسیر کردند و به زندان انداختند. او که از روی رفتارهای خشونت آمیز نگهبان ها حدس زده بود</font> ..... text/html 2012-05-10T12:38:15+01:00 mahnamehsobheomid.mihanblog.com گروه فرهنگی صبح امید شعر ماهانه (معلم) http://mahnamehsobheomid.mihanblog.com/post/15 <div id="div_link" class="menu_elements"><p><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در کتاب دل مینویسم بامداد</font></p><p><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ای معلم روز تو تبریک باد</font></p><p><font size="5">..........................................................................</font></p></div> text/html 2012-04-13T14:16:44+01:00 mahnamehsobheomid.mihanblog.com گروه فرهنگی صبح امید فیلم ماهانه http://mahnamehsobheomid.mihanblog.com/post/13 فیلم هنری سایه به مناسبت نوروز<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif">&nbsp; text/html 2012-04-13T11:19:49+01:00 mahnamehsobheomid.mihanblog.com گروه فرهنگی صبح امید عکس های جالب و دیدنی http://mahnamehsobheomid.mihanblog.com/post/12 <IMG style="MARGIN: 0px 0px 0px -3px" class=rg_i name=XCI6nTMbrx37uM: src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcStpv-b3LrMdJCJvRSgQ9okVegvLHVj9KXgTsADuUg35-7I8qa3b3NpzNsz" width=143 onload="google.stb.csi.onTbn(0, this)" height=123 data-src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcStpv-b3LrMdJCJvRSgQ9okVegvLHVj9KXgTsADuUg35-7I8qa3b3NpzNsz"> text/html 2012-04-13T11:00:09+01:00 mahnamehsobheomid.mihanblog.com گروه فرهنگی صبح امید امیر المومنین (ع) از دیدگاه پیامبر (ص) http://mahnamehsobheomid.mihanblog.com/post/11 <IMG style="WIDTH: 284px; HEIGHT: 177px" id=rg_hi class=rg_hi alt="" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQio2RF95hwM2cJgFfZFQmJJeHGYHuOPjaIbFN7sHkuuzPfnQ1WKA" width=284 height=177 data-height="177" data-width="284"> text/html 2012-04-12T11:31:43+01:00 mahnamehsobheomid.mihanblog.com گروه فرهنگی صبح امید تاریخچه فراماسونری http://mahnamehsobheomid.mihanblog.com/post/10 <p dir="rtl">تاریخچه فراماسونری</p> <p dir="rtl">فراماسون یا فراماسونری: (واژه فرانسوی فراماسون به معنای بنّای آزاد ) آموزش ها و آداب فرقه پنهانی برادران « بنایان آزاد » كه بر اساس همیاری گرد آمده اند. كار فراماسونی نهانی است .........</p><p dir="rtl"><img src="http://www.blogfa.com/photo/a/asreakharezaman.jpg"></p> text/html 2012-04-10T14:59:23+01:00 mahnamehsobheomid.mihanblog.com گروه فرهنگی صبح امید چگونگی ارسال لینک شما به بخش پیوند ها http://mahnamehsobheomid.mihanblog.com/post/9 <DIV class="owner_photo clearfix"> <DIV align=center>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG alt="" src="http://www.eteghadat.com/Files/besmellah.jpg"></DIV><A href="/post/author/341757"></A></DIV> <DIV style="WIDTH: 100%; DISPLAY: block; HEIGHT: 0px" id=InPost_MihanblogShopAds></DIV><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>1</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>) در بخش (ارسال لینک)یعنی همین پایین روی « ارسال لینک&nbsp; » کلیک کنید.</SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>2) یک صفحه باز می شود که در آن سه چیز از شما می خواهیم :</SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>آدرس لینک یعنی آدرس وبلاگ شما </SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>عنوان لینک که حتماً نام و نام خانوادگی و سال تحصیلی و &nbsp;کلاستان را بنویسید . برای نمونه این گونه بنویسید:<SPAN>&nbsp; </SPAN>موسی علی محمدی&nbsp; کلاس 101 سال تحصیلی90_91</SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>&nbsp;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>3) موضوع وبلاگتان را بنویسید . تا دوستان شما با نگاه داشتن مکان نما روی آدرس لینک شما بتوانند بفهمند موضوع این وبلاگ چیست.</SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>واز همه مهمتر اینکه </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>&nbsp;همه این موضوعات را دربخش (متن نظر) بنویسید تابعد از تعید در بخش پیوند ها نوشته شود</SPAN></P></SPAN>&nbsp; text/html 2012-04-08T15:08:06+01:00 mahnamehsobheomid.mihanblog.com گروه فرهنگی صبح امید عکس ماهانه http://mahnamehsobheomid.mihanblog.com/post/8 <P><FONT size=3>عکسهای دبیرستان شهید مدرس از 70سال پیش تا پیش از انقلاب اسلامی</FONT></P> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV>&nbsp;</DIV><A href="http://www.mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/1146/atrty/1315491172/avrvy/169679//key/<a href=" ?="" up.vatandownload.com="" http:=""> <DIV>&nbsp;</DIV></A><A href="http://www.mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/1146/atrty/1315491172/avrvy/169679//key/<a href=" ?="" up.vatandownload.com="" http:=""></A><A href="http://www.mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/1146/atrty/1315491172/avrvy/169679//key/<a href=" ?="" up.vatandownload.com="" http:=""></A> <DIV><FONT color=#399ec9></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV><BR>&nbsp;</DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV> text/html 2012-04-08T14:23:04+01:00 mahnamehsobheomid.mihanblog.com گروه فرهنگی صبح امید دانستنی ها http://mahnamehsobheomid.mihanblog.com/post/7 <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2><A title="دانستنی های جالب و مفید" href="http://www.beytoote.com/scientific/midanid/insight-program.html" target=_blank><IMG title="دانستنی " alt="دانستنی " src="http://www.beytoote.com/images/stories/scientific/sci175.jpg"></A></FONT></SPAN></P> text/html 2012-04-08T14:20:52+01:00 mahnamehsobheomid.mihanblog.com گروه فرهنگی صبح امید اخبار ورزشی http://mahnamehsobheomid.mihanblog.com/post/6 <SPAN>1391/1/19 17:22:46</SPAN> <P></P> <LI><SPAN class=title-news><A href="http://mahnamehsobheomid.blogfa.com/1391/فروردین/19/کاظمیان-می-خواهم-فوتبالم-را-در-پرسپولیس-تمام-کنم.aspx">کاظمیان: می خواهم فوتبالم را در پرسپولیس تمام کنم</A> +جدول نتایج<A href="http://www.perspolisfc.net/Images/Wall/90-91/Javad-Kazemian-www.PersPolisFC.net.jpg" target=_blank><IMG border=0 alt="" src="http://www.perspolisfc.net/Images/Wall/90-91/Javad-Kazemian-K.jpg" width=450 height=338></A></SPAN> <LI><SPAN class=Desc> <P class=desc-summery></SPAN><STRONG><FONT color=#ffffff><STRONG><FONT color=#ffffff><STRONG><FONT color=#ffffff><STRONG><FONT color=#ffffff><STRONG><FONT color=#ffffff><STRONG><FONT color=#ffffff><STRONG><FONT color=#ffffff><STRONG><FONT color=#ffffff><STRONG><FONT color=#ffffff><STRONG><FONT color=#ffffff><STRONG><FONT color=#ffffff><STRONG><FONT color=#ffffff><STRONG><FONT color=#ffffff><STRONG><FONT color=#ffffff><STRONG><FONT color=#ffffff><STRONG><FONT color=#ffffff><STRONG><FONT color=#ffffff><STRONG><FONT color=#ffffff><STRONG><FONT color=#ffffff><STRONG><FONT color=#000000><FONT color=#ff00ff></FONT><FONT color=#000000></FONT></FONT></STRONG>&nbsp;</P></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></LI> text/html 2012-04-08T14:18:23+01:00 mahnamehsobheomid.mihanblog.com گروه فرهنگی صبح امید زندگینامه بزرگان(شهید صیاد شیرازی) http://mahnamehsobheomid.mihanblog.com/post/5 <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 6px 40px" dir=rtl align=justify><SPAN lang=fa xml:lang="fa"><FONT size=2>در بامداد 21 فروردین 1378، امیر سپهبد علی صیاد شیرازی در حال خروج از منزل......</FONT></SPAN></P> text/html 2012-04-08T14:14:49+01:00 mahnamehsobheomid.mihanblog.com گروه فرهنگی صبح امید اختراعات نو(ماشین حساب خوشمزه) http://mahnamehsobheomid.mihanblog.com/post/4 آیا تا به حال هوس کرده اید که ماشین حساب یا موبایلتان را گاز بگیرید ؟<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;. text/html 2012-04-08T14:13:18+01:00 mahnamehsobheomid.mihanblog.com گروه فرهنگی صبح امید لطیفه http://mahnamehsobheomid.mihanblog.com/post/3 <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><IMG title="جوک خنده دار و جالب (2)" alt="جوک خنده دار و جالب (2)" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu1055.jpg"><BR></SPAN></P> text/html 2012-04-08T14:09:13+01:00 mahnamehsobheomid.mihanblog.com گروه فرهنگی صبح امید داستانک(پیرمرد تنها) http://mahnamehsobheomid.mihanblog.com/post/2 <A href="http://mahnamehsobheomid.blogfa.com/post/2">&nbsp;</A> <DIV class=postbody>پیرمردی تنها در مینه سوتا زندگی می کرد . او می خواست ..........</DIV> text/html 2012-04-08T13:59:36+01:00 mahnamehsobheomid.mihanblog.com گروه فرهنگی صبح امید شعر ماهانه(بوی بهار) http://mahnamehsobheomid.mihanblog.com/post/1 <p style="background-color: rgb(255, 255, 255);" align="center"><font size="3"><font style="background-color: rgb(255, 255, 153);"></font></font>&nbsp;</p><p style="background-color: rgb(255, 255, 255);" align="center"><font size="3"><font style="background-color: rgb(255, 255, 153);">ب</font></font><font size="3"><font style="background-color: rgb(255, 255, 153);">رخیز که می‌رود زمستان</font></font><font style="background-color: rgb(255, 255, 153);" size="3"><br></p></font> <p style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font style="background-color: rgb(255, 255, 153);" size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">بگشای در سرای بستان</span></font></p> <p style="text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font style="background-color: rgb(255, 255, 153);" size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></font></p> <div style="background-color: rgb(255, 255, 255);" align="center"><font style="background-color: rgb(255, 255, 153);" size="3"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font>&nbsp;</div>